Aran Sei

CityMall

இந்தியா: 2022 ஆண்டில் 10,500 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள்

Chandru Mayavan
2022 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவில் 10,500க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் பணிநீக்கம் செய்துள்ளன. இந்த விவரம் மணி...