Aran Sei

ஷைலாஜா

கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு: மீண்டும் அறிவிக்கப்படுமா பொதுமுடக்கம்?

News Editor
மற்றொரு பொதுமுடக்கத்தை தடுக்க கேரளா முடிந்தவரை முயற்சிக்கிறது. இருப்பினும், இதே வேகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்தால், எங்களுக்கு வேறு வழிகள் இருக்காது,...