Aran Sei

திருச்செங்கோடு

நியூயார்க்கை தொட்டிருக்கும் தமிழ் இலக்கியம்

News Editor
இவ்வாண்டுக்கான மொழிப்பெயர்ப்பு இலக்கியங்களுக்கான நேஷன் புக் விருதிற்கான பத்து படைப்புகளை கொண்ட பட்டியலை ‘தி நியூயார்க்கர்’ இதழ் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ‘பூனாச்சி...