Aran Sei

சுவாமிநாதன் கமிட்டி

சுவாமிநாதன் குழு அறிக்கையை செயல்படுத்தியதா மோடி அரசு? – உண்மை நிலவரம்

AranSei Tamil
201 பரிந்துரைகளில் 25 மட்டுமே மோடி அரசு ஆட்சியில் அமலாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காட்டுகின்றன. மீதமுள்ள 175 பரிந்துரைகள் முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்குக்...