Aran Sei

இந்துக் கோவில்

1000 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்து கோயில் : இஸ்லாமாபாத்தில் கட்ட அனுமதித்த பாகிஸ்தான் அரசு

Rashme Aransei
இஸ்லாமாபாத்தில் இந்துக் கோவிலைக் கட்ட பாகிஸ்தான் அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஆறு மாதங்களுக்கு முன் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத குழுக்களின் அழுத்தம் காரணமாக...