Aran Sei

இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரகுமான்

பாதுகாப்பு குறைபாடாக இருக்கும் ZOOM செயலி – என்ன சொல்கிறது ஒன்றிய அரசு?

Chandru Mayavan
ZOOM செயலி பதுக்காப்பு குறைபாடானதாக உள்ளது. அதனால் பழைய ZOOM செயலியை நீக்கிவிட்டு மேம்படுத்தப்பட்ட ZOOM செயலியை  பயன்படுத்துமாறு ZOOM பயணர்களை(ZOOM...