கத்தார் எல்லை தடைகளை நீக்கியது சவுதி அரேபியா – இன்று வளைகுடா உச்சிமாநாட்டில் கத்தார் பங்கேற்பு

“இப்போது எல்லைப் புற தடைகளை நீக்குவது பற்றிய அறிவிப்பு பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்வதற்கான முக்கியமான படி”