அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் – பல்வேறு இடங்களில் வன்முறை – குழப்பம் இன்று தீருமா?

இத்தகைய பிளவுகளால் ஏற்பட்ட கேடு, பல்வேறு நகரங்களில் கட்சி ஆதரவாளர்களுக்கிடையேயான வன்முறை மோதலாக முடிந்துள்ளது