காஷ்மீர் மக்களின் நில உரிமையை பறிக்க விட மாட்டோம் – காங்கிரஸ்

அரசியல் சாசன பிரிவு 370 நடைமுறையில் இருந்தபோது, வெளியாட்கள் நிலத்தை வாங்க முடியாத நிலை இருந்ததால், மாநிலத்தின் வளர்ச்சி தடைபட்டதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.